Welkom bij Shapla Community

Je Kunt De Zee Niet Oversteken Door
Alleen Naar Het Water Te Staren
~ Rabindranath Tagore

Je Kunt De Zee Niet Oversteken Door Alleen Naar Het Water Te Staren
~ Rabindranath Tagore

#FamilyMatters
#Unite2Reunite

Over Ons

Het Verhaal van Shapla Community

Stichting Shapla streeft naar minstens 1500 familieherenigingen en ondersteuning van kleinschalige familieprojecten in Bangladesh.
We werken hiervoor samen met diverse partnerorganisaties die onze visie delen in het ondersteunen van kinderen.
Wil je een kind helpen? Help dan zijn ouders.
Zo zorgen we ervoor dat de kinderen in contact blijven met de ouders en degenen die elkaar uit het oog zijn verloren, herenigen, hun rechten verdedigen en hun posities versterken door middel van counselling en ondersteunende projecten.

Play Video

Onze Pijlers

Reconnection

We zien reconnection op meerdere vlakken:

Enerzijds kan je je herverbinden met het land waar je vandaan komt, je herkomst, de mensen, de cultuur, het eten.

Anderzijds kan je de verbinding zoeken met je oorspronkelijke familie.

Erkenning van deze behoeften, is de kern.

 

Connect

De ervaring leert: zelfs als je geen band
hebt, en zelfs als je geen nieuwe band wilt opbouwen, de kennis van je achtergrond en wie je familie is, al een wereld van verschil kan maken.

Zonder
verwachtingen: gewoon ZIJN. De rest

komt vanzelf….

 
 

Stichting Shapla streeft naar minstens 1500 familieherenigingen en ondersteuning van kleinschalige familieprojecten in Bangladesh.
Onze activiteiten zijn gestoeld op 6 pijlers, welke onderling met elkaar verband houden. Ons streven naar erkenning van de positie van geadopteerden en getroffen familieleden begint bij waarheidsvinding en herstel van identiteit.

The Shapla Community is de enige particuliere organisatie die zich richt op het herenigen van familieleden die elkaar uit het oog zijn verloren in Bangladesh. Sinds de jaren 1970 zijn we begonnen met het werk voor kinderen die vanuit Bangladesh naar het buitenland zijn gegaan, met name als onderdeel van interlandelijke adoptie.

Hoewel ze nu volwassen zijn, bleef hun verlangen om hun biologische familie te vinden bestaan. Aan de andere kant worden families in Bangladesh die op zoek zijn naar hun vermiste kinderen natuurlijk ondersteund.

Als organisatie gebaseerd op mensenrechten streven we ernaar de positie van kinderen en (volwassen) geadopteerden te versterken in hun fundamentele recht om hun ware identiteit te kennen (zoals vermeld in het VN-Kinderrechtenverdrag Artikel 8) en om families herenigd te laten worden met hun kind(eren).

We lobbyen voor toegang tot informatie en faciliteiten ter ondersteuning van families, delen kennis over de schadelijke effecten van het mechanisme in het interlandelijke adoptiesysteem, streven naar bewustwording van traditionele versus nieuwe verhalen over adoptie en geadopteerden, en werken samen in wetenschappelijk onderzoek.

We werken nauw samen met partnerorganisaties, autoriteiten en andere partijen om onze doelen te bereiken en de benodigde resultaten te behalen, alles in het belang van het kind.

The Shapla Community geniet internationaal respect als waardevolle partner en medewerker op het gebied van kinderrechten en projecten ter ondersteuning van families. Een gemotiveerd team van professionals en vrijwilligers heeft hun kwalificaties en ervaring bewezen op het gebied van non-profitwerk, opsporing van familieleden, politieke lobby en mensenrechten. We hebben een unieke manier van werken ontwikkeld en kennisuitwisseling met een netwerk van supporters over de hele wereld.
The Shapla Foundation strives for at least 1500 family reunions and support for small-scale family projects in Bangladesh.

 
 
 
Read More

Onze Mijlpalen

april 2016

DNA databank

Aanmelding TV Show “DNA Onbekend”

Start opzet eigen dna-databank.

april 2016

aug. 2016

Research

Onderzoek naar adopties uit Bangladesh sinds 1971

aug. 2016

nov. 2016

Moeder

Direct contact met moeder in Bangladesh op zoek naar haar twee dochters.
Verzoek ondersteuning van betrokken organisaties Wereldkinderen en Terre des Hommes.

nov. 2016

dec. 2016

Lijst ouders

Er blijken nog veel ouders te zijn op zoek naar hun kind. Al sinds 1977…

dec. 2016

jan. 2017

Interviews

Reis Bangladesh.

10 interviews families op zoek naar kind. 

1e hereniging!

jan. 2017

feb. 2017

Stichting

Officiële registratie van de stichting Shapla Community in Nederland.

DNA Project Shapla DNA & Family Finder.

feb. 2017

jun 2017

Klokkenluiden

Reportage Nieuwsuur

+ artikel in Trouw met onze bevindingen over de onrechtmatigheden in de adopties uit Bangladesh met medeweten van de Nederlandse overheid en betrokken organisaties. 

Situatie aangekaart bij Ministerie van Justitie.

jun 2017

jan. 2018

Rootsreis

1e Rootsreis Bangladesh (9p).
Hereniging moeder & zoon
1e gesprek Leger des Heils.
Voorstel aan Ministers Nederland.

jan. 2018

jul 2018

Plan Ministerraad

Uitreiking gezamenlijk beleidsplan met 5 belangenorganisaties aan ministers met concreet ondersteuningsvoorstel.

jul 2018

aug. 2018

Lobby

Gesprekken met Nederlandse Ministers, FIOM, Terre des Hommes met oproep tot openheid van zaken en ondersteuning.

Meer casussen opgelost.

Actieve politieke lobby.

aug. 2018

apr. 2019

COIA

Onderzoekscommissie voor onderzoek naar illegale praktijken binnen interlandelijke adopties tussen 1967-1998

apr. 2019

feb. 2021

Opschorting ILA

Rapport Joustra concludeert grootschalige misstanden binnen interlandelijke adoptie. Aanbevelingen voor ondersteuning.

feb. 2021

dec. 2021

Steun

Na veel getouwtrek komen eindelijk betrokken partij over de brug met ondersteuning. 

dec. 2021

nov. 2022

Werkreis

Teamleden reizen naar Bangladesh om partnerships te realiseren.

Aanstelling veldwerkers.

ReConnection Programma.

nov. 2022

jun 2023

Groei

30 casussen opgelost.

Nieuwe website.

Aanstelling nieuwe teamleden.

jun 2023
Casussen opgelost
0
Aanmeldingen voor zoektochten​
0
Bangladese geadopteerden bereikt
0 +

DNA Database

eigen dna-database project “Shapla DNA & Family Finder"

Bewustwording

“nieuwe narratieven” over geadopteerden en adoptie

Mensenrechten

Versterken rechtspositie van geadopteerden en families

Scroll to Top

Wil je meer weten en op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.