Investigational Study to “Course of events concerning adoptions from Bangladesh”

Subject

“Reconstruction of the adoptions of children from Bangladesh to the Netherlands and neighboring countries in the 70s / 80s.”

GOAL

The aim of the research is to gain insight into the state of affairs surrounding the adoptions from Bangladesh to the Netherlands, in which the abuses are mapped out and as a result they gain insight into how things have happened.

The research should lead to the reconstruction of the adoption history that may contribute to the personal development processes of the adopted adopters, including being able to place events around their own life history in the right perspective.

Kern

De kern blijft dat het niet nodig was.

Heel veel ouders konden tijdelijk niet voor hun kind zorgen, maar wilden echt hun kind niet voor altijd kwijt.

Doel belangenorganisatie SSC

  1. Erkenning van de gemaakte fouten
  2. Genoegdoening in de vorm van een financiële vergoeding voor Rootsactiviteiten en het DNA project.  

Opzet

Dit onderzoek bestaat uit een kwantitatief onderzoek en een kwalitatief onderzoek.

Kwantitatief

Deskresearch/LiteratuuronderzoekFieldresearch/Veldonderzoek
Alle publicaties verzamelen rondom het onderwerp ‘adoptie en Bangladesh”De geschiedenis van Bangladesh en het ontstaan van de nieuwe republiek doornemen: deze gebeurtenissen zijn verbonden aan het ontstaan van het adoptie programma. Wetgeving en regulering rondom het adoptiekanaal vanuit Bdesh naar NL en andere landenAdministratieve stukken doornemenBoek “60 jaar adoptie in Nederland” Prof. R. HoksbergenStatistieken raadplegenJaarverslagen en nieuwsbrievenalle betrokken partijen van het adoptie-programma interviewen, zowel in NL als in BD > TdH, WK, LdH, MinJ&V, MinBuZa.

Voor het kwantitatief veldonderzoek wordt er naar aanleiding van de informatie uit het deskresearch een ‘hoor en wederhoor’ toegepast op de hierin genoemde betrokken partijen over wat er bekend is over genoemde gebeurtenissen die uit het deskresearch komen, over welke aantallen het hier gaat voor wat betreft het aantal kinderen, maar ook het aantal betrokkenen en op welke rol/posities.

Inclusie- en exclusiecriteria

De geïnterviewden worden in eerste instantie geselecteerd op basis van hun functie en rol destijds bij betrokken organisaties.

Kwalitatief

Deskresearch/LiteratuuronderzoekFieldresearch/Veldonderzoek
specifieke administratieve stukken en correspondentie doornemenadoptiefiles/casefiles inzien, in zowel NL als BDWOBben bij de overheidsinstantie    specifieke betrokken personen interviewen (oud-medewerkers TdH/WK/LdH – in NL/BD, verpleegsters, escorts, advocate, politiemensen, overheidsfunctionarissen)verklaringen geboortefamilies getuigenverklaringen verzamelen (b.v. oud-medewerkers)interviews met geadopteerden

Voor het kwalitatief veldonderzoek wordt er eenmalig een vragenlijst beantwoord bij enerzijds 15 willekeurig geselecteerde mensen in Bangladesh die aangeven een kind te zijn verloren in de periode tussen 1974 en 1984, aangeduid in Bangladesh als de periode na president Sk. Mujibor Rahman en president Ershad.

Inclusie- en exclusiecriteria

De geïnterviewden worden in eerste instantie opgenomen op basis van hun verhaal, de leeftijd en de relatie tot het verloren kind. Alleen mensen die sinds de jaren 1974 woonachtig waren in het onderzoeksgebied Tongi/Gazipur.

Anderzijds worden geadopteerden geïnterviewd die intussen hun geboortefamilie hebben gevonden om het zoekproces en de ervaringen in kaart te brengen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top