The RSJ (Council for the Administration of Criminal Justice and Protection of Juveniles)

De RSJ (Raad voor de Administratie van Strafrecht en Bescherming van Minderjarigen) geeft advies over het ontwerpvoorstel betreffende de Wet op de Adoptie van Buitenlandse Kinderen (WOBKA), met name gericht op het voorstel om de leeftijdscriteria voor adoptieouders uit te breiden.

Belangrijke punten:

1. Perspectief van de Raad op Intercountry Adoptie:

  • Voorzichtigheid moet worden betracht bij intercountry adoptie, met prioriteit voor het beste belang van het kind.
  • Adoptie moet in het hoogste belang van het kind dienen, en er moeten inspanningen worden geleverd om kinderen binnen hun eigen land te plaatsen.

2. Voorstel tot Uitbreiding van Leeftijdscriteria:

  • Het ontwerpvoorstel suggereert het verhogen van de leeftijdscriteria voor adoptieouders, wat in strijd is met het huidige beleid dat het beste belang van het kind benadrukt.
  • Argumenten tegen de uitbreiding omvatten de kwetsbaarheid van geadopteerde kinderen, mogelijke negatieve effecten op de perceptie van het kind, en de toegenomen werklast voor de Raad voor de Bescherming van het Kind.

3. Inconsistent Beleid:

  • De voorgestelde uitbreiding is in strijd met het beleid zoals uiteengezet in het Evaluatierapport 2005, dat aanbeval om de huidige leeftijdsgrenzen te handhaven.

4. Informatie voor Potentiële Adoptieouders:

  • De voorgestelde wijzigingen kunnen tot verwarring leiden, en duidelijke informatieverstrekking aan potentiële adoptieouders is cruciaal.

5. Andere Punten in het Ontwerpvoorstel:

  • Bezorgdheid werd geuit over de afschaffing van de IBO-procedure, uitbreiding van mogelijkheden om tegelijkertijd meerdere kinderen te adopteren, verlenging van de geldigheidsduur van principiële toestemming, beperking van adviserende ruimte voor de RSJ, en de introductie van het vage concept van ‘relatie.’

Conclusie:

  • De Raad adviseert tegen de voorgestelde uitbreiding van leeftijdscriteria, waarbij de sterke argumenten ertegen op basis van het beste belang van adopteerbare kinderen worden benadrukt.
  • Er worden aanvullende zorgen genoemd met betrekking tot diverse andere punten in het ontwerpvoorstel, waaronder mogelijke verwarring voor adoptieouders en de noodzaak om een onafhankelijk adviserend orgaan te handhaven in gevallen van intercountry adoptie.

Scroll to Top

Wil je meer weten en op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.