RE.CON. RECON.
CONNECT.

We zien reconnection op meerdere
vlakken: enerzijds kan je je weer
herverbinden met het land waar je
vandaan komt, je herkomst, de mensen,
de cultuur, het eten. Anderzijds kan je je
weer verbinding weer aangaan – ingeval
van een match – met je oorspronkelijke
familie.
De ervaring leert: zelfs als je geen band
hebt, en zelfs als je geen nieuwe band
wilt opbouwen, de kennis van je
achtergrond en wie je familie is, kan al
voor enige intrapersoonlijke rust zorgen.
Over het algemeen zijn er geen
verwachtingen: gewoon ZIJN. De rest
komt vanzelf….

Scroll to Top